HR-ledelse i Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur?

HR-sjef i Kulturrådet

Kulturrådet er inne i en spennende utvikling med ny strategisk plan, gjennomgang av våre arbeidsprosesser og utflytting av fagområder til Trondheim og Bodø. Vi ønsker en HR-sjef i fast stilling, som med sin strategiske HR-kompetanse kan bidra til at Kulturrådet når sine mål. Du må ha evne til å motivere og ha kompetanse til gjennomføring av endringsprosesser. Samtidig som du vil være en sentral samarbeidspartner innen HR-fagområdet for ledelsen på det strategiske nivå, vil du ha ansvar for å videutvikle det operative HR-arbeidet, ivareta arbeidsgiverfunksjonen og oppfølging av personal- og lønnspolitikken.
Du vil lede en seksjon bestående av fire medarbeidere og være en del av ledergruppen i forvaltnings- og administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en faglig ressurs i organisasjonsutviklingsprosesser
 • Utvikle og implementere ulike HR-satsninger
 • Videreutvikle gode interne HR-prosesser
 • Bidra til god ledelse gjennom lederutvikling, og ved støtte og veiledning til ledere innen HR -området
 • Utvikle et godt arbeidsmiljø og gjennomføre medarbeiderundersøkelser
 • Utvikle, koordinere og administrere kompetanseutviklingstiltak
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
 • Forhandlinger
 • Motivere, inspirere, utvikle og følge opp medarbeidere i egen seksjon
 • HMS

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå med HR i fagkretsen. Særlig relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ledererfaring fra kunnskapsvirksomhet
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor
 • Kjennskap til lover og avtaleverk innen seksjonens fagområde

Egenskaper:

 • Resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Gode analytisk evner og god organisasjonsforståelse
 • Evne til å skape engasjement og etablere gode relasjoner på alle nivåer i organisasjonen
 • Raus og kontaktskapende

Vi tilbyr:
Stillingen lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef fra kr. 670 000 til kr. 720.000 etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn.
Vi har fleksibel arbeidstid og moderne lokaler i Oslo.

Andre opplysninger:
Vi ønsker at arbeidsstyrken i Kulturrådet skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kulturrådet er en IA virksomhet og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen der det er behov.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil bli varslet i forkant.
Kontaktperson:
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt rådgivere Åge Petter Christiansen tlf.: 900 99 800, Gro Møllerstad tlf.: 915 59 752 fra Hodejegerne eller fung. Forvaltnings- og administrasjonsdirektør Harald Botha, tlf: 97 54 61 68.
Norsk kulturråd benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen.
Søknadsfrist: 28. januar 2018

Kopier lenken til jobbnorge.no her: 

 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145324/har-du-lyst-til-aa-lede-hr-funksjonen-i-norges-ledende-fagmiljoe-for-kunst-og-kultur

 

 

Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 28.01.2018
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Fung. Forvaltnings- og administrasjonsdirektør Harald Botha
mob: +47 975 46 168

Rådgiver Åge Petter Christiansen
mob: +47 900 99 800