Meningsfull lederstilling i Stefanusalliansen

Generalsekretær

En spennende og meningsfull lederstilling i en organisasjon i vekst og utvikling, er ledig.
Stefanusalliansen har et globalt oppdrag om å fremme misjon og menneskerettigheter i land der mennesker undertrykkes på grunn av sin tro.

Vi søker en generalsekretær som profilerer dette arbeidet sammen med engasjerte medarbeidere. 

Arbeidsoppgaver:
Lede organisasjonen for å:

 • Realisere Stefanusalliansens kristne formål som misjons- og menneskerettighetsorganisasjon
 • Videreutvikle Stefanusalliansen som en aktivistisk og utadrettet organisasjon 
 • Profilere Stefanusalliansens visjon og program i Norge
 • Være en aktiv samtalepartner og støttespiller for kirker og menigheter i land med diskriminering og forfølgelse

Egenskaper:
Vi ønsker en leder som:

 • Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
 • Er en moden person med gode kontaktskapende og relasjonsbyggende evner 
 • Er visjonær, målrettet og kreativ og legger vekt på det overordnede og strategiske arbeidet
 • Delegerer og samarbeider tett med faglig dyktig stab
 • Er en god formidler og forkynner
 • Behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Har stor arbeidskapasitet og mulighet for utstrakt reising 

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker en person som:

 • Har kjennskap til misjons- og menneskerettighetsarbeid
 • Fronter Stefanusalliansens sak overfor menigheter, media og myndigheter
 • Har ledererfaring
 • Har internasjonal erfaring og er god i interkulturell kommunikasjon
 • Har utdanning på høyskole-/universitetsnivå

Vi tilbyr lønn etter avtale, og ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted: Oslo.
Informasjon om stillingen kan fås hos styreleder Gunnar Dehli, mobil 900 30 181, og vår rådgiver hos Hodejegerne, Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800.
Søknad med CV og referanser sendes elektronisk fra annonsen her:  

Søknadsfrist: 25. januar 2018

Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 25.01.2018
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Rådgiver Åge Petter Christiansen
mob: +47 900 99 800

Styreleder Gunnar Dehli
mob: +47 900 30 181