Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Akershus Teater 20.12.2017
Kommunikasjonssjef Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 03.12.2017
Kirkeverge i Bærum Kirkelig Fellesråd i Bærum 27.11.2017
Digital redaktør Kirkerådet Snarest